lvp_2017_logo                                                                 XLV_logo_5-1

15.- 16.märts 2017

Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses

lvp2016-5pnglvp2016-4lvp2016-3jpglvp2016-2lvp2016-1
Kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus – Linnade ja Valdade Päevad  on toimunud juba kaksteist korda.
Kahel päeval toimuv mess-konverents on selle ajaga omandanud olulise koha omavalitsuste kõigi  tavapäraste tegemiste kõrval.
Algatatud  traditsiooni jätkab sel aastal juba 13.  üritus.

Mess-konverentsi  raames toimub kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi  ja mitmeid diskussioone erinevatel teemadel, milles huvilistel on suurepärane võimalus osaleda ja kaasa mõelda. Viimastele aastatel on üritusel osalenud ka Eesti Vabariigi  president ja paljud ministeeriumide, riigiametite esindajad.
Kontaktmessil kohtuvad ettevõtjad kohalike  omavalitsuste juhtide, omavalitsusspetsialistide, riigiasutuste ning teiste avaliku sektori ametnike ja poliitikutega. Messil on  sellel sihtrühmal suurepärane võimalus tutvuda toodete ja teenustega,  kaardistada teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, saada infot perspektiivsetest suundadest ja võimalustest.

PEATEEMAD
• Haldusreform  ja KOV finantseerimine
• Seaduslikkuse tagamine, järelvalve ja kontroll KOV üle
• Linna/valla majandus (teed, prügimajandus,  transpordikorraldus, liiklusohutus, teenuste sisseostu võimalused)
• Energiamajandus KOV-idele
• Keskkond
• E-teenused KOV-is ja IKT lahendused
• Sotsiaalkaitse, eestkoste, sotsiaalteenused ja -toetused
• Kultuur -Laste ja noorte kultuuriaasta
• Haridus
• KOV vastupanuvõime ja elanikonna kaitse

Täiendav informatsioon!
 Seminariprogramm, debatid:
 Eesti Maaomavalitsuste Liit
Eesti Linnade Liit
Tallinna Linnavalitsus

Üldkorraldus, messistendid:
 Taveco Disain OÜ tel 618 1797

Seminaridele registreerimise info:
Taveco Disan OÜ tel 618 1798